Olcay Art Logosu

Adem Genç - 200x160 cm, tüyb.2014 Soyut Kompozisyon.JPG Adem Genç - 200x360 cm (Diptik) tüyb.2013 Soyut Kompozisyon.jpg Adem Genç 160x200 cm,tüyb.2013 Soyut kompozisyon.jpg Adem Genç 160x400 cm (Diptik) tüyb.2013 Soyut kompozisyon.jpg
  • Adem Genç - 200x160 cm, tüyb.2014 Soyut Kompozisyon.JPG
  • Adem Genç - 200x360 cm (Diptik) tüyb.2013 Soyut Kompozisyon.jpg
  • Adem Genç 160x200 cm,tüyb.2013 Soyut kompozisyon.jpg
  • Adem Genç 160x400 cm (Diptik) tüyb.2013 Soyut kompozisyon.jpg

Adem Genç

Ladik-Akpınar İlk Öğretmen Okulu'ndan sonra, Gazi-Eğitim Enstitüsü'nde Resim-İş Bölümü programını tamamladı (1965). Bir süre, Adana ve Rize'de resim-iş öğretmenliği yaptı. 1969'da girdiği yarışmalı sınavlarda başarılı görülerek devlet bursu ile, İngiltere'ye gönderildi. 

İngiltere'de, 1969-71 yılları arasında Bournemouth College of Art'te desen ve gravür atölyesine devam etti. 1971'de, Londra-St. Martin's School of Art (UAL / University of the Arts London, Central and Saint Martin's College of Art)'ın "Postgraduate/Advanced Painting" programına kabul edildi. 1974'te uzmanlık eğitimini tamamladı.

Türkiye'ye dönünce Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünde göreve başladı. Daha sonra Ege Üniversitesi'nde asistan oldu. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi'nde Çağdaş Batı Sanatı dersini verdi. Doktora derecesi aldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kurucu öğretim üyesi olarak çalıştı.

Post Doktora çalışmasını 1991-92 öğretim yılında, Fulbright öğretim üyesi olarak Kaliforniya Üniversitesi'nde yapan sanatçı, 1992'de profesör oldu.

Yurt dışında ve ülkemizde çok sayıda kişisel sergi açtı, uluslararası sanat etkinliklerine katıldı. 1990'da Uluslararası İstanbul Bienali'ne 1995'te Huston International Festival'a ve 2005'te, 2nd. Beijing International Biennale çağrılı sanatçı olarak katıldı. Bianel kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hefei kentinde düzenlenen uluslarası akademik seminer'de 'Soyut Sanatın Toplumsal İşlevi' konulu bildirisini sundu.

Yapıtları, Türkiye'de ve yurt dışında; ABD, İngiltere, Avustralya, Almanya, Slovenya ve İsviçre, Rusya Federasyonu, gibi ülkelerde sergilenmiş, resmi ve özel koleksiyonlara girmiştir.

   
×